Εταιρία

Λίγα λόγια για μας…

Η Alimentum Terrae εδρεύει στην Ελλάδα και βασικό αντικείμενο των εργασιών της αποτελεί η παραγωγή, η τυποποίηση-συσκευασία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες σε όλα τα αγαθά της Γης.

Οι βασικές επιδιώξεις της Alimentum Terrae είναι:

  • Προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του κόσμου
  • Δημιουργία δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αττική και πρώτο κατάστημα στα Ιλίσια
  • Υποστήριξη στις ελληνικές μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις, με παροχή τεχνογνωσίας

Ιστορικό

Η Alimentum Terrae συνενώνει τις γνώσεις, την επιστημονική κατάρτηση και την επαγγελματική εμπειρία των ιδρυτών της στον τομέα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και ειδικά στην παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη των προϊόντων.

Η Alimentum Terrae, αν και νεο-ιδρυθείσα εταιρία, συνεργάζεται με πλήθος προμηθευτών και μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της αγοράς, εξασφαλίζοντας παράλληλα με την απαραίτητη τεχνογνωσία την ποιότητα των προϊόντων της και την εναρμόνιση με την νομοθεσία.